BẢNG GIÁ TRỌN BỘ CAMERA QUAN SÁT

GIÁ TRỌN BỘ CAMERA

Bộ 1 Camera 1.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

3.000.000đ
 • 1 Camera Dome hay Thân 1.0 Mpx
 • Đầu ghi 4 kênh
 • Ổ cứng 250 GB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 2 Camera 1.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

3.500.000đ
 • 2 Camera Dome hay Thân 1.0 Mpx
 • Đầu ghi 4 kênh
 • Ổ cứng 250 GB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 3 Camera 1.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

4.000.000đ
 • 1 Camera Dome hay Thân 1.0 Mpx
 • Đầu ghi 4 kênh
 • Ổ cứng 250 GB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 4 Camera 1.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

4.500.000đ
 • 4 Camera Dome hay Thân 1.0 Mpx
 • Đầu ghi 4 kênh
 • Ổ cứng 250 GB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 5 Camera 1.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

6.800.000đ
 • 1 Camera Dome hay Thân 1.0 Mpx
 • Đầu ghi 8 kênh
 • Ổ cứng 500 GB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 6 Camera 1.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

7.300.000đ
 • 6 Camera Dome hay Thân 1.0 Mpx
 • Đầu ghi 8 kênh
 • Ổ cứng 500 GB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 7 Camera 1.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

7.800.000đ
 • 7 Camera Dome hay Thân 1.0 Mpx
 • Đầu ghi 8 kênh
 • Ổ cứng 500 GB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 8 Camera 1.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

8.300.000đ
 • 8 Camera Dome hay Thân 1.0 Mpx
 • Đầu ghi 8 kênh
 • Ổ cứng 500 GB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 1 Camera 2.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

4.500.000đ
 • 1 Camera Dome hay Thân 2.0Mpx
 • Đầu ghi 4 kênh
 • Ổ cứng 500 GB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 2 Camera 2.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

5.700.000đ
 • 2 Camera Dome hay Thân 2.0 Mpx
 • Đầu ghi 4 kênh
 • Ổ cứng 500 GB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 3 Camera 2.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

6.900.000đ
 • 3 Camera Dome hay Thân 2.0 Mpx
 • Đầu ghi 4 kênh
 • Ổ cứng 500GB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 4 Camera 2.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

8.100.000đ
 • 4 Camera Dome hay Thân 2.0 Mpx
 • Đầu ghi 4 kênh
 • Ổ cứng 500 GB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 5 Camera 2.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

11.100.000đ
 • 5 Camera Dome hay Thân 2.0 Mpx
 • Đầu ghi 8 kênh
 • Ổ cứng 1TB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 6 Camera 2.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

12.300.000đ
 • 6 Camera Dome hay Thân 2.0 Mpx
 • Đầu ghi 8 kênh
 • Ổ cứng 1TB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 7 Camera 2.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

13.500.000đ
 • 7 Camera Dome hay Thân 2.0 Mpx
 • Đầu ghi 8 kênh
 • Ổ cứng 1TB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 8 Camera 2.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

14.700.000đ
 • 8 Camera Dome hay Thân 2.0 Mpx
 • Đầu ghi 8 kênh
 • Ổ cứng 1TB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 1 Camera 5.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

5.800.000đ
 • 1 Camera Dome hay Thân 5.0 Mpx
 • Đầu ghi 4 kênh
 • Ổ cứng 1 TB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 2 Camera 5.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

7.200.000đ
 • 2 Camera Dome hay Thân 5.0 Mpx
 • Đầu ghi 4 kênh
 • Ổ cứng 1TB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 3 Camera 5.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

8.600.000đ
 • 3 Camera Dome hay Thân 5.0 Mpx
 • Đầu ghi 4 kênh
 • Ổ cứng 1TB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 4 Camera 5.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

10.000.000đ
 • 4 Camera Dome hay Thân 5.0 Mpx
 • Đầu ghi 4 kênh
 • Ổ cứng 1TB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 5 Camera 5.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

13.000.000đ
 • 5 Camera Dome hay Thân 5.0 Mpx
 • Đầu ghi 8 kênh
 • Ổ cứng 1TB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 6 Camera 5.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

14.400.000đ
 • 6 Camera Dome hay Thân 5.0 Mpx
 • Đầu ghi 8 kênh
 • Ổ cứng 1TB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 7 Camera 5.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

15.800.000đ
 • 7 Camera Dome hay Thân 5.0 Mpx
 • Đầu ghi 4 kênh
 • Ổ cứng 1TB
 • Công lắp miễn phí
Bộ 8 Camera 5.0 Mpx

Chính hãng HIKVISION/DAHUA

17.200.000đ
 • 8 Camera Dome hay Thân 5.0 Mpx
 • Đầu ghi 8 kênh
 • Ổ cứng 1TB
 • Công lắp miễn phí

Hơn 3000+ người đã tin tưởng chúng tôi, Còn bạn thì sao?