Giải pháp lắp đặt camera an ninh ngân hàng

Giải pháp lắp đặt camera an ninh ngân hàng

Để đảm bảo an ninh cho ngành tài chính ngân hàng. Ngoài những công tác bảo vệ khác, cần có một giải pháp giam sát mọi hoạt động. Giải pháp lắp đặt camera an ninh ngân hàng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng tại các. Ngân hàng – địa điểm vốn được coi là rất nhạy cảm do đặc thù của  dịch vụ và tài sản giao dịch tại các địa điểm ngân hàng.

giải pháp lắp đặt camera quan sát ngân hàng
Giải pháp lắp đặt camera an ninh ngân hàng

 Sơ đồ mô tả giải pháp camera giám sát cho Ngân Hàng Hệ thống này sẽ hỗ trợ nhiệm vụ quản lý, giám sát của các bộ phận, cá nhân chuyên trách một cách hiệu quả, chính xác mọi hoạt động, mọi lúc, mọi nơi: cũng đồng thời hỗ trợ người quản lý, điều hành chung giám sát được mọi hoạt động.  Dù quý khách ở đâu cũng có thể giám sát được mọi hoạt động mọi nơi và các vị trí trọng yếu đòi hỏi an ninh cao. Sự giám sát liên tục và đánh giá chính xác tinh thần, hiệu quả và quy trình  làm việc của công nhân viên. Đảm bảo an ninh cho tài sản, phòng chống cháy nổ khi được lắp đặt hệ thống báo cháy chuyên nghiệp…

Trong đó:

  • Camera quan sát kết nối về máy PC hoặc Server lưu trữ hình ảnh tại HUB/DC;
  • Máy lưu trữ hình ảnh cài đặt phần mềm điều khiển và lưu trữ hình ảnh Video Recorder. Hình ảnh của các camera được thiết lập chỉ ghi khi có chuyển động và được lưu đến 90 ngày.
  • Lãnh đạo hoặc Kiểm soát viên được uỷ quyền có thể tra soát hoặc xem Live hình ảnh các quầy giao dịch và hình ảnh từ camera an ninh thông qua giao diện Smart Client. Giao diện này kết nối đến máy lưu trữ hình ảnh tại HUB/DC để truy xuất dữ liệu hình ảnh.
  • Tại các Trung tâm vùng (Bắc, Trung, Nam), hệ thống CMS được cài đặt để kết nối đến máy tính lưu trữ hình ảnh tại HUB. Thông qua kết nối này, hệ thống CMS sẽ tập trung tình trạng hoạt động của các camera và máy lưu trữ hình ảnh trên toàn vùng.
  • Màn hình LCD tại Trung tâm vùng hiển thị tức thời tình trạng hoạt động của tất cả các camera của vùng trên các bản đồ bitmap.
  • Hệ thống CMS cho phép thiết lập tập trung quyền truy cập đến từng camera hoặc từng HUB.
  • Các cán bộ tại Hội sở, Trung tâm vùng dùng giao diện phần mềm CMS Client để truy xuất các camera tuỳ theo quyền truy cập.

About Author

Related posts

Hơn 3000+ người đã tin tưởng chúng tôi, Còn bạn thì sao?